Ontstaan van het Ecrevissecomité

Veertig jaar geleden kwam Pieter Ecevisse in beeld bij een groepje Obbichtenaren. Drs. H.op den Kamp was afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen als Neerlandicus. Hij had voor zijn afstudeerwerk een tip gekregen van één van zijn leermeesters, Prof. Dr. A. Asselbergs, om als onderwerp Pieter Ecrevisse te nemen.( Een Oud-Obbichtenaar die bekend  was om zijn literaire werken: Meilief van Geleen, De Vadermoorder van Stein, De Teuten en vele anderen).

Harrie kwam steeds meer onder de indruk van deze Obbichtenaar en stak dat niet onder de collegebanken. Hij sprak er uitvoerig over met Herman Veugelers, Herman Derix, Paul Savelkoul en zo groeide het idee Pieter meer bekendheid te geven in Obbicht en omgeving.

 

Al vrij snel ontstond het idee om er iets groots van te maken. Zij herinnerden zich nog het openluchtspel over het leven van Pieter, geschreven door Mevr. Beek-de Crau en in 1954 opgevoerd tijdens  het Weidefeest. Dit moest  een herhaling krijgen, ook weer op de plaats waar vroeger de papiermolen van de fam Ecrevisse had gestaan: op “Het Greuske”.

Er zou  een monument moeten komen voor deze schrijver en er werd contact gezocht met familieleden van Pieter in Eeclo (België) .

 

De belangstelling groeide en de groep werd uitgebreid.

 

Na vele vergaderingen, overleggen en besprekingen werd ongeveer het volgende programma opgesteld.

 • Een grote fototentoonstelling, Kiekoscoop, in de kelder van de ruïne van het kasteel.
 • Een monument in Obbicht en Grevenbicht ( als voorproef)
 • In september 1979 bij gelegenheid van de 100ste sterfdag van Pieter een grote Stoet over Obbicht en het leven van Pieter. Alle buurtverenigingen, werden ingeschakeld en vele vrijwilligers boden aan om mee te doen
 • Een heuse markt, Dorpsspelen,
 • Info-avonden, lezingen, publicaties, enz.
 • Een grootse uitwisseling met Eeclo ( Foto 2)
 • Een slotfeest met een Historische, nostalgische band: De Caluwa’s

Natuurlijk moest er een groep zijn die aansprakelijk was voor dit alles en zo ontstond het comité ( zij het toen nog tijdelijk).

Maar het geweldige succes, de vele spontane reacties en activiteiten die nog op een vervolg wachtten, had tot gevolg dat een groot deel van de groep verder ging als Ecrevissecomité.

Met als doelstelling het zorg dragen voor het cultureel erfgoed van Obbicht, de natuur en het milieu en dit ook uitdragen en onder mensen brengen.

 

ACTIVITEITEN, AANDACHTSGEBIEDEN, UITWISSELINGEN:

 • De jaarlijkse 4 meiviering, dodenherdenking
 • Exposities over culturele verenigingen en ontwikkelingen samen met die verenigingen en organisaties.
 • Publicaties het licht doen zien, Informatie avonden verzorgen
 • Een Ecrevisseprijs, gesticht door Het Echtpaar Beek- de Crau, uitreiken

 • Kunstroutes voor schilderkunst, fotografie, films ( Taegeleech en Pieter Ecrevisse ) organiseren
 • Samen met buurtbewoners, de gemeente, het dorpsplatform en Obbichtse mensen het Overbroekplein, creëren.
 • Lessen op de Basisschool verzorgen met betrekking tot deze onderwerpen.
 • Wandelingen organiseren

 

 

En nu, in het veertigste levensjaar, gaat deze Stichting een geweldig project uitrollen en Obbicht een prachtig stuk Cultureel Erfgoed aanbieden.